Inicio  >>  Treballs de curs  >>  Treball 2. Bloc d'habitatges en Hiiralankaari
Treball 2. Bloc d'habitatges a Hiiralankaari
(Versión en castellano)

Contingut:

 

Enunciat

Bloc d'habitatges a Hiiralankaari, Westend, Espoo.
Arquitectes: Erkki Kairamo, Kristian Gullichsen iTimo Vormala.
Data: 1982-83

Percebre les diferències entre el bloc dissenyat per Mies van der Rohe a Weissenhof i aquest, a càrrec de Erkki Kairamo com a dissenyador principal, és el propòsit d'aquest exercici: explicar segons una narrativa que exposi les intencions arquitectòniques i la forta imatge d'aquesta obra. Tots dos edificis presenten un innegable caràcter modern; rigor i varietat se sumen al bloc d'Espoo, on brilla la concepció constructivista de Kairamo, influïda fortament per les normes del disseny modern ja clàssic. Si en l'exercici anterior hi havia una recerca de flexibilitat que transcendia una disciplina a la qual s'havia arribat des del control de recorreguts, la racionalització constructiva i fins i tot la recerca d'elements prefabricats, aquí tals assumptes estan assumits, fins i tot es complementen.

Poden apreciar-se dos fronts amb accés recíproc (a diferència del bloc de Stuttgart) i les condicions del clima es deixen notar en la formalització: en el costat nord es disposen les caixes d'escala i els dormitoris i al sud, orientats cap al mar, es disposen tots els espais d'estar i vida familiar, mitjançant un sistema de balcons recolzats lleument en l'estructura portant del conjunt, però sense ser continuació d'ella (veure la secció).

Per tant, s'imposa una primera anàlisi de l'estructura i el seu diàleg amb ambdós costats del bloc, ja imposat en l'ordenació urbanística. (També adjuntem alguns links on poden veure's les possibilitats de l'interior).

El sistema constructiu segueix a la banda sud la tònica de diverses obres en aquesta zona durant la dècada dels 80 del segle passat: estructura d'unitats prefabricades de formigó emmarcades amb elements metàl·lics Obergeschoß.

Mentre que la façana amb vista al mar està dominada per un sistema de balcons que s'estenen sobre l'estructura d'unitats prefabricades, la façana posterior s'organitza mitjançant uns patis privats, formalitzant-se pel joc simultani de línies horitzontals de les finestres corregudes i les línies verticals de les escales d'accés.

Aquest grup d'arquitectes (Gullichsen, Kairamo i Vormala) reelabora la tradició moderna des de l'evolució de l'arquitectura del seu país. Receptius a les innovacions formals i tècniques dels anys vint a trenta conclouen en una exposició lògica, intel·ligentment adaptada al programa i sensible en la forma en què es relaciona amb l'entorn paisatgístic.

El plantejament urbanístic de la ciutat especificava el volum i la silueta del bosc, determinant que l'aparcament dels residents i les zones d'esbarjo es traslladessin a la façana posterior, encara que davant la façana principal de l'edifici existeixi un aparcament públic.

La juxtaposició formal del mòdul que conforma l'escala i la terrassa d'estructura metàl·lica vista creen al llarg del bloc un ritme alternant, contraposant espai ple i buit, la qual cosa proporciona la singularitat de cada secció de la façana.

Els panells prefabricats de color blanc i amb grans peces de color verd a les plantes baixes i a les escales van articulant les façanes, però per aconseguir una lleugeresa més gran i independència estructural i formal en contraposició a la rigidesa del bloc, es facilita el contrapunt de grups de balcons construïts en formigó in situ.

El mur vidrat, inscrit a la retícula de formigó de la façana avança i retrocedeix creant un joc espacial que permet la construcció de patis en contacte amb els habitatges i deixa filtrar la visió del bosc a l'interior de l'edifici. La llarga façana exterior manté la línia de la coberta plana adscrita a les inflexions del mur.

L'estructura, racionalitzada per la trama ortogonal, es basa en pilars i forjats que formalitzen geomètricament el bloc i optimitzen les instal·lacions i serveis del conjunt.

El treball haurà d'estar acabat abans del dilluns 16 d'octubre, però es farà una presentació intermèdia abans del dilluns 9 d'octubre. No més tard de les 24:00 hores del diumenge 8, el treball, tal com estigui en aquell moment, es publicarà en el blog de l'assignatura (ra3-qt2017.blogspot.com). El "Títol de l'entrada", serà EX2P-NOM COGNOM i l'"Etiqueta" serà EX2P. De manera similar, abans de les 24:00 hores del diumenge 15 es publicarà l'estat final. En aquest cas el "Títol de l'entrada", serà EX2F-NOM COGNOM il'"Etiqueta" serà EX2F. En ambdós casos la publicació contindrà les imatges dels dibuixos i un comentari justificatiu. Les imatges estaran en format jpg i la mesura més gran serà de 1200 píxels, amb qualitat 6. El comentari, que no hauria de ser extens, contindrà la llista de components del grup i una descripció dels aspectes que s'ha considerat que són característics en el projecte.

 

Algunes imatges:

1. Situació.
 
2. Situació.
 
3. Façana sud.
 
4. Plantes 2 i 3 (fragments).
 
5. Planta 1.
 
6. Planta baixa.
 
7. Secció
 
8. Façana sud
 
9. Extrem oest de la façana sud.
 
10. Detall.
 
11.
 
12.
 
13.
 
14.
 
15. Pas cobert de conexió entre les dues façanes.
 
16. Façana nord.
 
17. Façana nord.
 
18. Façana nord.
 

 

Procedència de les imatges

  • 1 - Google Maps.
  • 2, 10, 12 i 16 - Skira, 2000.
  • 13 i 17 - Guatavo Gili, 1990.

 

Bibliografia recomanada

  • 1990. An Architectural present: 7 approaches. Museum of Finnish Architecture, 1990.
  • Gullichsen, K., Kairamo, E. i Vormala, T, 1990. Gullichsen, Kairamo, Vormala. Barcelona: Gustavo Gili.
  • Sebastiano Brandolini, S., 2000. Gullichsen, Kairamo, Vormala : Architecture 1969-2000,  Milà : Skira,
  • Baumeister, 85, nº 5
  • Techniques et Architecture, 84, nº 356.

 

Alguns webs

 

Recursos a Atenea

 

>>  Torna a l'inici de la pàgina