UPC      ETSAV      CAIRAT
  ESCOLA D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS
  REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA
II
  Presentació
  Professors
  Tutorials
  Apunts
  Treballs
  Treballs d'anys anteriors
  Bibliografia
  Atenea

 

  Inici  >>   Tutorials  
  Tutorials  
 


Els tutorials són petites classes en format vídeo sobre la utilització de diferents recursos informàtics, a les que l’alumne accedeix des del campus virtual Atenea abans de cada classe pràctica i que pot repetir en qualsevol moment després per al seu repàs.

El llistat de títols d'aquests tutorials és el següent:

Tutorial 1.   Rotacions de vista en 3D.
Tutorial 2.   Control de la posició en 3D.
Tutorial 3.   Rotacions del pla d'AccuDraw.
Tutorial 4.   Organització de la Interficie de 3D.
Tutorial 5.   Extrusions i revolucions.
Tutorial 6.   Primeres operacions amb sòlids.
Tutorial 7.   Dibuixos de contorns vistos.
Tutorial 8.   Composició de plànols.
Tutorial 9.   Perspectiva cònica (1).
Tutorial 10. Dibuixos amb ombres.
Tutorial 11. Altres formes de generar primitives.
Tutorial 12. Perspectiva cònica (2).
Tutorial 13. Modificació de sòlids (1).
Tutorial 14. Modificació de sòlids (2).
Tutorial 15. Control de la visibilitat.
Tutorial 16. Seccions.
Tutorial 17. Principals operadors de superfícies.
Tutorial 18. Superfícies de loft.
Tutorial 19. Altres superfícies de forma lliure.
Tutorial 20. Utilitats.
Tutorial 21. Malles.
Tutorial 22. Explanacions horitzontals.
Tutorial 23. Explanacions en pendent.
Tutorial 24. Perfils d'una explanació.

La correcta assimilació de les matèries d'aquests tutorials requereix del seu seguiment als fitxers que els alumnes poden descarregar del campus virtual Atenea.

Totes aquestes classes han estat dissenyades i realitzades per Joan Font Comas, amb la col·laboració de Genís Àvila Casademont.