UPC      ETSAV      CAIRAT
  ESCOLA D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS
  REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA
II
  Presentació
  Professors
  Tutorials
  Apunts
  Treballs
  Treballs d'anys anteriors
  Bibliografia
  Atenea

 

  Inici  >>   Apunts  
  Apunts  
 


Aquests apunts atenen els continguts relatius a la modelació i els alumnes els hauran d’haver estudiat prèviament a la resolució dels exercicis pràctics.

1. Models 3D.
2. Tècniques de modelatge.
3. Visualització de models.
4. Visualització en imatge.
5. Control de la distorsió.
6. Conceptes bàsics sobre superfícies.
7. Superficies reglades guerxes.
8. Quàdriques i interseccions.
9. Conceptes generals sobre superfícies de forma lliure.

Totes aquests apunts han estat dissenyats i realitzats per Joan Font Comas.