UPC    ETSAV    CAIRAT
  ESCOLA D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS
  DIBUIX II
  Presentació
  Professors
  Tutorials
  Temes de geometria
  Temes de dibuix
  Treballs de taller
  Treballs d'anys anteriors
  Bibliografia
  Atenea

 

  Inici  >>   Treballs de taller  >>   Casa del Fascio, Como (Itàlia), 1932-1936  
  Casa del Fascio, Como (Itàlia), 1932-1936
(Arquitecte: Giuseppe Terragni)
 
   
  Alçat de treball
 
 
   
 

Fotografia de la façana a la que correspon l'alçat

La façana principal de l'edificio de la Casa del Fascio a Como té una tridimensionalitat que planteja problemes quan es vol representar en un alçat, degut a que no mostra la profunditat amb claredat. L'exercici que es proposa és representar aquest fragment de façana en un alçat.

Les imatges superiors corresponen a l'alçat ortogràfic i a una fotografia de la façana. Malgrat que es tracta d'un alçat rigorós, la falta de valoració de les línies i l'absència d'ombres, fa que no es percebi el fort relleu que té la façana. L'objectiu d'aquest treball és acabar aquest dibuix, aconseguint que mostri, el més correctament possible, la volumetria de la façana utilitzant: valors de línia (1), diferenciacions de pla (2), ombres solars (3) i una combinació dels tres sistemes (4).

A fi d'entendre l'efecte que l'escala d'impressió té en l'ús d'aquestes valoracions i en la dosificació convenient del nivell de detall, aquestes quatre opcions s'imprimiran a escala 1/200 i 1/400. A més, l'opció combinació dels tres sistemes s'imprimirà a escala 1/100.

Per fer-ho, es recomana seguir el següent procés:

1 - Llegir i entendre els Temes de dibuix 2 i 3 d'aquest web (sobre "La il·lusió de la tercera dimensió")

2 - Imprimir l'alçat a escala 1/100, 1/200 i 1/400.

3 - Comparar les impressions i la façana que representen, a fi d'entendre quines valoracions caldria introduir perquè s'aconsegueixi una equivalència suficient entre la façana i cada un dels alçats.

4 - Tenint en compte que s'haurà de treballar amb valors de línia (gruixos) i tonalitats de gris, ÉS NECESSARI imprimir l'arxiu patro.dgn (dipositat a Atenea) per conèixer el valor efectiu dels gruixos i tonalitats que podem utilitzar i entendre quines són les seves limitacions.

 

Descripció del projecte

La Casa del Fascio de Como és l'obra més emblemàtica de l'arquitecte Giuseppe Terragni. Construïda per a ser la seu del partit feixista ha estat considerada com l'aportació més important d'Itàlia al Moviment Modern.

Es tracta d'un edifici compacte revestit de lloses de marbre de Botticino, de quatre plantes amb un pati central cobert. La façana a la plaça està composta d'una part porticada i una part massissa. L’accés a l’edifici es produeix a través d’un atri elevat uns esglaons respecte el nivell del carrer. C com en un monument clàssic, es puja per arribar a l’espai públic del pati, travessant les 18 portes de vidre d'apertura simultània s'arriba a l'atri central cobert per una claraboia de formigó translúcid. Una claraboia que queda interrompuda per una làmina de vidre transparent a través de la qual es pot veure el cel, perllongant l’espai vertical cap a l’exterior. La transparència, característica fonamental de l’edifici, no és deguda només a les grans superfícies de vidre, sinó també amb la inusual propietat reflectant del paviment de marbre i del sostre de l’entrada de marbre negre de Bèlgica..

 

L'arquitecte

Giorgio Grassi (1935- ), arquitecte italià, va néixer a Milà, on va estudiar arquitectura, graduant-se el 1960. Ha estat membre de la redacció de la revista Casabella-Continuità (1961-1964), professor  a les escoles de Milà i Pescara, des de 1965, i catedràtic de Composició Arquitectònica en el Politècnic de Milà, des de 1977. La seva obra mostra la voluntat d'establir una continuïtat de l'experiència  històrica i un fort racionalisme de les formes.

Bibliografia

ZEVI, Bruno, Giuseppe Terragni, Barcelona, Gustavo Gili, 1982 (primera edició de 1981).

MARCIANÒ, Ada Francesca, Giuseppe Terrangi opera completa 1925-1943, Officina dizioni, Roma 1987, pàgines 83 a 102.

SAGGIO, Antonio, Giuseppe Terragni, vita e opere, Editori Laterza,Bari, 1995, pàgines 391 a 407.

GROSSI, Marina Sommella, "Sartoris e Terragni : la polemica sulla Casa del fascio di Como", a  Trienale de Milano, Giuseppe Terragni.  Editorial Electa, Milà 1996, pàgines 173 a 193.

ORETTI, Sergio, La casa del fascio di Como. Col·lecció Monumenti dell’architettura, Carocci editore, Roma 1998.

EISENMAN, Peter, Giuseppe Terragni. Transformations Decompositions Critiques, The Monacelli Press, Nova York, 2003.

CIUCCI, Giorgio, "Giuseppe Terragni 1904-43. Casabella e Terragni", Casabella, nº 721, pp. 4-13.

Webs d'interès

http://www.centrostuditerragni.it/elenco_1.htm

http://www.centrostuditerragni.it/elenco_2.htm

http://www.centrostuditerragni.it/elenco_3.htm

www.soum.co.jp/mito/art/terragni.html

 

Algunes imatges
 

 
   
  Planta baixa
 
 
   
  Planta primera
 
 
   
  Planta segona
 
 
   
  Planta tercera
 
 
   
  Secció transversal (B-B)
 
 
   
  Secció longitudinal (A-A)
 
 
   
  Perspectiva de l'arquitecte
 
 
   
  Vista de la façana (Foto: Sandro Maggi)
 
 
 


 
  Vista de la façana, de l'angle amb el carrer Pessina
 
 
   
  Vista de l'angle amb el carrer Pessina (Foto: Isaiaj King)
 
 
   
  Vista de la façana, de l'angle amb el carrer Bianchi
 
 
   
  Detall de les finestres, planta baixa (Foto: Sandro Maggi)
 
 
   
  Detall de les finestres, planta baixa (Foto: Sandro Maggi)
 
 
   
  Detall de les finestres, planta baixa (Foto: Sandro Maggi)
 
 
   
  Detall de les finestres, segon pis
 
 
   
  Vista del Duomo de Como, des de la terrassa del tercer pis
 
 
>>>  Torna a l'inici de la pàgina