UPC    ETSAV    CAIRAT
  ESCOLA D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS
  DIBUIX II
  Presentació
  Professors
  Tutorials
  Temes de geometria
  Temes de dibuix
  Treballs de taller
  Treballs d'anys anteriors
  Bibliografia
  Atenea

 

  Inici  >>   Treballs de taller  >>   Habitatges en filera a Bellaterra (Barcelona), 1987  
  Habitatges a Bellaterra (Barcelona), 1987
(Arquitecte: Jaume Freixa)
 
   
 

Agrupació d'habitatges, Bellaterra (Barcelona), 1987, arquitectes: Jaume Freixa, (amb Tomás Homs)

Descripció del projecte

El projecte és part d’una actuació pública feta a Bellaterra, en un solar propietat de la Universitat, situat entre el ferrocarril i la carretera. Es tracta d’un terreny en pendent, entre la carretera de Bellaterra a la Universitat Autònoma y el ferrocarril.

La part més significativa del projecte consisteix en la reproducció adaptada de 12 unitats del projecte que l’arquitecte Josep lluís Sert va fer a Cambridge, Massachusetts, que es situen a la part nord del solar, al costat i per sobre de la via del tren. El projecte d’en Sert ha estat reinterpretat amb lleus canvis a la planta i canvis en el material de construcció.

La part sud del solar és ocupada per una agrupació d’habitatges de protecció oficial, ordenada en una filera de directriu mixta que segueix el relleu del pendent: un tram recte amb 12 habitatges i un altre de corb amb 20 que s'adapta a la topografia dels terreny i que al·ludeix a la tipologia del crescent anglès. Ambdues parts queden separades per un pas per a vianants i el tram corb conforma un espai lliure enjardinat, al mig. Totes les cases tenen tres plantes d’alçada i un aspecte exterior semblant. El treball es redueix al tram corb.

Sobre el projecte original hem fet algun canvi per adaptar-lo als objectius docents de l'assignatura.

Bibliografia

El projecte es va publicar a:
- A&V Monografías de Arquitecturay Vivienda, n. 11, 1987, pp. 58-61.

L'arquitecte

Jaume Freixa i Janariz(1967), doctor arquitecte i ex-professor de projectes de la UPC a l’ETSAV. Entre 1969 i 1979, va treballar a la oficina de Sert, Jackson and Associates, a Cambridge (Massachusetts), on va arribar a ser responsable de projectes europeus. Entre d’altres obres, és autor del projecte d’ampliació del Museu d’Art Modern de Céret (França) i de les dues ampliacions de la Fundació Miró de Barcelona. Autor del llibre  “Josep Lluís Sert” (Gustavo Gili, Barcelona, 1979) i de "Josep Lluís Sert" (Santa & Cole, Barcelona, 2005). Va ser comissari de les exposicions "Sert i la Mediterrània", patrocinada pel Ministeri de Foment i pel Col.legi d'Arquitectes de Catalunya (1997), i de "Sert. Mig segle d'arquitectura. 1928 - 1979", de la Fundació Joan Miró de Barcelona (2005). Des de 2009 és president de la Fundació Joan Miró.

En aquesta obra va col·laborar amb l'arquitecte Tomàs Homs.

Algunes imatges
 

 
   
  Planta d'emplazament, amb la via del ferrocarril a baix; en groc el tram corb, tema del present treball.
 
 
   
  Composició de les tres plantes tipus: a l'esquerra un mòdul amb la planta baixa, a la seva dreta dos mòduls amb la planta primera, i a la dreta dos amb la planta segona.
 
 
   
  Alçat davanter de quatre de les cases.
 
 
   
  Alçat posterio de quatre de les cases
 
 
   
  La imatge del crescent des de l'extrem oest.
 
 
   
  La part central
 
 
   
  Cèl·lula tipus de dues cases simètriques.
 
 
   
  La imatge del crescent des de l'extrem est.
 
 
   
  Part posterior.
 
 
>>>  Torna a l'inici de la pàgina