UPC    ETSAV    CAIRAT
  ESCOLA D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS
  DIBUIX II
  Presentació
  Professors
  Tutorials
  Temes de geometria
  Temes de dibuix
  Treballs de taller
  Treballs d'anys anteriors
  Bibliografia
  Atenea

 

  Inici  >>   Treballs de taller  >>   Ajuntament de Säynätsalo (Finlàndia), 1950-1952  
  Ajuntament de Säynätsalo (Finlàndia), 1950-1952
(Arquitecte: Alvar Aalto)
 
   
  Alçat est de treball
 
 
   
 

Vista de la façana est a la que correspon l'alçat (foto:Simo Rista)

Les imatges superiors corresponen a l'alçat ortogràfic i a una fotografia de la façana est de l'Ajuntament de Säinätsalo, projectat per l'arquitecte finlandès Alvar Aalto. Malgrat que es tracta d'un alçat rigorós, la falta de valoració de les línies i l'absència d'ombres, fa que no es percebi el fort relleu que té la façana. L'objectiu d'aquest treball és acabar aquest dibuix, aconseguint que sigui capaç de suggerir, el més correctament possible, la tridimensionalitat real de la façana utilitzant: valors de línia (1), diferenciacions de pla (2), ombres solars (3) i una combinació dels tres sistemes (4).

A fi d'entendre l'efecte que l'escala d'impressió té en l'ús d'aquestes valoracions i en la dosificació convenient del nivell de detall, aquestes quatre opcions s'imprimiran a escala 1/200 i 1/400. A més, l'opció combinació dels tres sistemes s'imprimirà a escala 1/100.

Per fer-ho, es recomana seguir el següent procés:

1 - Llegir i entendre els Temes de dibuix 2 i 3 d'aquest web (sobre "La il·lusió de la tercera dimensió")

2 - Imprimir l'alçat a escala 1/100, 1/200 i 1/400.

3 - Comparar les impressions i la façana que representen, a fi d'entendre quines valoracions caldria introduir perquè s'aconsegueixi una equivalència suficient entre la façana i cada un dels alçats.

4 - Tenint en compte que s'haurà de treballar amb valors de línia (gruixos) i tonalitats de gris, ÉS NECESSARI imprimir l'arxiu patro.dgn (dipositat a Atenea) per conèixer el valor efectiu dels gruixos i tonalitats que podem utilitzar i entendre quines són les seves limitacions.

 

Descripció del projecte

Säynätsalo és una petita localitat del centre de Finlàndia. El seu actual ajuntament és el resultat d'un concurs convocat el 1948, amb un programa que incloïa sales de reunions, oficines, una biblioteca, habitatges per als empleats i comerços, que finalment va guanyar Alvar Aalto. La proposta d'Aalto al·ludeix formalment a referències del Renaixement toscà, filtrades amb llenguatge modern que evita la seva centralitat.

Amb referències a torres com la de Siena i a places com la de San Marco de Venècia o ordenacions com la de la Piazza Vecchia i el Palazzo della Ragione de Bèrgam, l'estructura formal és la d'un palau amb el pati situat en la planta primera, al que s'accedeix per dues escales alineades amb un dels seus costats. Dues escales simètriques però de caràcter oposat que separen un dels costats de l'edifici obrint el pati a l'exterior. A manera de plaça pública, per aquest pati s'accedeix a les oficines municipals, a la biblioteca i a la Cambra del Consell, situada simbòlicament elevada en una torre, en una de les cantonades.

La façana est mostra, a l'esquerra, el bloc separat amb els locals comercials, en el nivell inferior, la biblioteca en el superior i l'escala recta per la qual s'accedeix al pati central; en el centre, la torre del Consell (amb una monumentalitat que denota la seva singularitat), i a la dreta un cos endarrerit que conté la resta de locals comercials en el nivell inferior i part de les oficines municipals en el superior.

 

L'arquitecte

Alvar Aalto (1898-1976), arquitecte finlandès, va ser un dels mestres de l'arquitectura moderna. Estudià a l'Institut Politècnic de Hèlsinki i es graduà el 1921. A la seva obra va saber congeniar una consciència clàssica amb un interès pel llenguatge vernacle. Desenvolupà una obra molt personal, ubicada dins el corrent de l'arquitectura orgànica i fortament vinculada a la seva Finlàndia natal.

Bibliografia

WESTON, Richard, Town Hall, Säinätsalo : Alvar Aalto, London : Phaidon, 1993.

GARCÍA-ESCUDERO, Daniel, Espacio y recorrido en Alvar Aalto, Barcelona : UPC, 2013 (http://www.tdx.cat/handle/10803/96987).

Algunes imatges
 

 
   
  Situació de l'Ajuntament tal com apareixia en el projecte inicial (dibuix: Darren Stewart Capel, modificat)
 
 
   
  Planta baixa (dibuix: Darren Stewart Capel)
 
 
   
  Planta primera (dibuix: Darren Stewart Capel, modificat)
 
 
   
  Planta segona (dibuix: Darren Stewart Capel)
 
 
   
  Planta coberta (dibuix: Darren Stewart Capel)
 
 
   
  L'Ajuntament vist des del sud-est (foto: Archiryan)
 
 
   
  L'Ajuntament vist des del sud-est, amb l'escala d'accés al pati central (foto: Archiryan)
 
 
   
  Escala d'accés al pati central i pèrgola de l'accés principal (foto: Philip Szymanski)
 
 
   
  Vista de la façana est (foto: Philip Szymanski)
 
 
   
  Vista de la façana est (foto: Mariano Mantel)
 
 
   
  Extrem dret de la façana est (foto: Philip Szymanski)
 
 
   
  Vista de la façana est (foto: Philip Szymanski)
 
 
   
  Façana est des del nord (foto: Philip Szymanski)
 
 
   
  Reenfonsats decoratius de la part superior de la façana (foto: Philip Szymanski)
 
 
>>>  Torna a l'inici de la pàgina