Crèdits

Aquesta web ha estat construïda incialment com a suport a les classes de l'assignatura "Arquitectura en dibuixos exemplars" de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, Sant Cugat del Vallès (Barcelona). És però una web que es manté oberta amb la intenció de ser una mostra de diferents raonaments sobre dibuixos.

El disseny del web és de Francisco Martínez Mindeguía i Pablo Martínez Díez.

La gestió és d'Antonio Millán Gómez i Francisco Martínez Mindeguía.

Aquest web s'ha fet amb la col·laboració i suport tècnic de La Factoria de Recursos Docents de les Biblioteques UPC. En aquest sentit hem d'agrair l'ajuda de Lluïa Amat Bozzo i el treball de Eloy Balletbò i de Dani Solà Rendon.

Data de la última revisió: 15-03-2012

 
( Torna a pàgina principal )