Bibliografia bàsica recomanada
.
English translation

(Bàsicament sobre discurs gràfic, lectura del lloc, experiència espacial, paisatge, diagrames, concursos, anàlisi de dibuixos d'arquitectes, il·luminació,...)

AA.VV., “L’occhio dell’architetto”, Lotus, 68, Milà, 1991. Monogràfic sobre dibuixos de viatge de diferents arquitectes. Permeten veure també que cada arquitecte fa una representació diferent del mateix espai o edifici, totes elles correctes, segons les seves valoracions. Com molts dels llibres que segueixen, la seva utilitat no acaba amb aquest curs, permetent aprofitaments diferents en funció del grau de desenvolupament i maduració de l'estudiant.

AA.VV., Paris-Rome-Athenes. Le voyage en Grèce des architectes Francais aux XIXe et XXe siècles, Paris, École Nationale des Beaux-Arts, 1983. Llibre molt interessant sobre els dibuixos dels becats de l'Acadèmia de Francesa, de Grècia principalment.

James ACKERMAN, Architettura e disegno. La rappresentazione da Vitruvio a Gehry, Milà, Electa, 2003. Recopilació de textos publicats anteriorment, que haurien de ser d'obligada consulta, en els quals l'autor mostra el seu profund coneixement del dibuix i la seva evolució al llarg de la història.

Lino CABEZAS, El dibujo como invención. Idear, construir, dibujar, Madrid, Cátedra, 2008.

Gordon CULLEN, El paisaje urbano. Tratado de estética urbanística, Barcelona, Editorial Blume, 1981 (1a ed. 1971). Llibre encara necessari per la comprensió del lloc i l'espai urbà, mitjançant la seva anàlisi gràfica.

Peter EISENMAN, “Diagramas. Un escenario original de escritura”, Pasajes, 15, 2000, pp. 24-29. Interessa la part inicial, la resta és excessivament complex i de dubtós interès gràfic.

Ernst Hans GOMBRICH, Shadows. The depiction of cast shadows in western art, Londres, National Gallery Publications, 1995. Llibre molt interessant sobre l'ús de les ombres a la pintura i fàcil de llegir, que és necessari conèixer.

Ghisi GRÜTTER, Disegno e immagine, tra comunicazione e rappresentazione, Roma, Edizioni Kappa, 2006.

Hilde de HAAN, Architects in competition. International architectural competitions of the last 200 years, Londres, Thames and Hudson, 1988. Llibre molt útil per a la matèria de l'assignatura, que tracta la representació del projecte en els concursos, útil per la comparació entre diferents propostes d'un mateix concurs i per la qualitat gràfica dels dibuixos mostrats.

Cees de JONG y Erik MATTIE, Architectural Competitions, 1792-1949 (v.1), 1950-Today (v.2), Colonia, Benedikt Taschen, 1994. Interessant pel tema que tracta, per la seva extensió i per la qualitat de les reproduccions, estri per al tema del discurs i la composició gràfica.

Annalisa METTA, Paesaggio d'autore. Il Novecento in 120 progetti, Florència, Alinea Editrice, 2008. Mostra de diferents maneres de representació del paisatge, a partir d'exemples concrets i significatius.

Luis Moreno MANSILLA, Apuntes de viaje al interior del tiempo, Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2002.

Dietrich NEUMANN, Architectura of the Night. The Illuminated Building, Múnich, Berlín, Londres y Nueva York, Prestel, 2002. Interessant en quant mostra com la il·luminació elèctrica va crear les imatges de la ciutat de nit i com aquestes imatges podien ser independents de la imatge diürna.

Clemens STEENBERGEN, Architecture and landscape. The design experiment of the great European gardens and landscapes, Múnich, Prestel, 1996. Interessant per l'ús que fa del dibuix per a l'anàlisi de la implantació dels edificis al terreny, al paisatge, del propi paisatge i per a la valoració dels punts de vista de la seva representació.

Kendra Schank SMITH, Architects' drawings. A selection of sketches by world famous architects through history, Oxford, Architectural Press, 2005.


Bibliografia complementaria

(Textos recomanables per aprofundir en la matèria. Són títols que pretenen ampliar la cultura gràfica dels estudiants. El contingut d'algun d'aquests llibres supera l'estricte valor gràfic, però aquí s'han escollit només pel que aporten com a manera de resoldre la representació).

AA.VV., Rendering para arquitectos, Barcelona, Parramón, 2009. Útil com a raonament crític sobre el tema dels renders i la seva aplicació.

Edmond N. BACON, Design of cities, Londres, Thames and Hudson, 1982. Útil pel mètode d'anàlisi gràfica plantejada de la ciutat i l'arquitectura.

Mario DOCCI i Diego MAESTRI, Il rilevamento architettonico. Storia metodi e disegno, Bari, Laterza, 1984.Un llibre clàssic per la introducció al tema de l’aixecament arquitectónic i al de la seva evolució històrica.

Robin EVANS, "Architectural Projection", Architecture and its Image, Montreal, Centre Canadien d'Architecture, 1989.
- "Translations from drawing to building", AA Files, n. 12, Londres, 1986, pp. 3-18.

Iain FRASER i Rod HENMI, Envisioning Architecture. An Analysis of Drawing, Nova York, Van Nostrand Reinhold, 1994.

Ernst Hans GOMBRICH, Arte e ilusion. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica, Barcelona, Gustavo Gili, 1992.

Vittorio MAGNANO Lampugnani, Dibujos y textos de la arquitectura del siglo XX. Utopia y realidad, Barcelona, Gustavo Gili, 1983.

Alberto MANGUEL, Leer imágenes, Madrid, Alianza Editorial, 2002.

Carlos MONTES, Cicerón y la cultura gráfica del Renacimiento, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2006. Útil per aprofundir en el tema de la retòrica en l'art, per les anàlisis, les lectures i les relacions que descobreix, entre els diferents artistes.

Franco PURINI, “Autointervista sul disegno”, Domus, 763, 1994, pp. 103-108. Un bon text sobre el paper de la representació gràfica en l'arquitectura, fet per una figura rellevant en l'àmbit gràfic.

Edward ROBBINS, Why Architects Draw, Cambridge, Londres, The MIT Press, 1994. Un clàssic, indispensable per tenir un panorama extens de la evolució del dibuix en la pràctica de l’arquitectura. Útil perquè permet veure com l'ús del dibuix, la seva valoració, canvia segons els interessos de l'arquitecte i de la fase concreta d'evolució del projecte.

Jorge SAINZ, El dibujo de Arquitectura. Teoría e historia de un lenguaje gráfico, Madrid, Nerea, 1990.

 

Francisco MARTÍNEZ Mindeguía, "Vista desde mi alojamiento", Revista EGA, 17, Valencia, 2011 (pdf).
- "Limiti e potenzialità del disegno", Disegnare Idee Immagini, 40, Roma, 2010 (pdf).
- "Dibujo y retórica del quirógrafo de S. Andrea al Quirinale", Revista EGA, 15, Valencia, 2010 (pdf).
- "Anatomía de un dibujo: el Palacio de Caprarola, de Lemercier", Annali di architettura, n. 21, Vincenza, 2009 (pdf).
- "La mirada frontal y el alzado de San Carlo alle Quattro Fontane", Revista EGA, n. 14, Valencia, 2008, pp. (pdf).
- "La arquitectura de la imprenta", Revista EGA, n. 13, Valencia, 2008, pp. 170-179 (pdf).
- "Il disegno e l'immagine del progetto. Una mostra di architetti romani a Barcellona", Disegnare idee immagine, n. 35, Roma, 2007, pp. 22-29 (pdf).
- "La Academia de San Luca, Vignola y el dibujo", Revista EGA, n. 12, Valencia, 2007, pp. 176-183 (pdf).
- "Insignium Romae Templorum Prospectus, la visión frontal de la arquitectura", Annali di architettura, n. 17, Vincenza, 2005 (pdf).
- "La visione frontale dell'Oratorio di San Filippo Neri", Disegnare idee immagine, n. 29, Roma, 2004, pp. 10-25 (pdf).
- "S. Bibiana, la perspectiva como predisposición", Revista EGA, n. 8, Valencia, 2003, pp. 60-65 (pdf).

Isabel CRESPO, Joan FONT i Francisco MARTÍNEZ, El dibuix i la imatge del projecte. L'obra gràfica de 4 equips d'arquitectes romans, Sant Cugat del Vallès, ETSAV, 2006 (pdf).
- El dibujo y la imagen del proyecto. La obra gráfica de 4 equiposde arquitectos romanos, Sant Cugat del Vallès, ETSAV, 2006 (pdf).
- Els dibuixos de Iñaki Alday i Margarita Jover, Sant Cugat del Vallès, ETSAV, 2005 (pdf).
- Els dibuixos de Josep Llinàs, Sant Cugat del Vallès, ETSAV, 2004 (pdf).
- Los dibujos de Josep LLinàs, Sant Cugat del Vallès, ETSAV, 2004 (pdf).

Antonio MILLÁN Gómez, "Espacios públicos, arquitectos silennciosos: en torno a la Exposición Internacional de Estocolmo, 1930", Revista EGA, n. 16, Valencia, 2010, p. 53-61.
- "Polémicas berlinesas. Representaciones en la obra de Mies Van der Rohe, años veinte", Revista EGA, n. 13, Valencia, 2008, p. 239-242 (pdf).
- "Notas sobre el orden conglomerado", Revista EGA, n. 11, Valencia, 2006, p. 88-101 (pdf).
- "Santa María del Mar en su contexto", Revista EGA, n. 8, Valencia, 2003, p. 44-56.
- "Dibujo arquitectonico, juego critico", Revista EGA, n. 1, Valencia, 1993, p. 103-109.

Webs d'interès

http://www.europaconcorsi.com/
(la web es va crear per donar publicitat dels concursos que es convocaven i ha acabat sent un lloc per conèixer la feina de tothom, dins de l'àmbit italià)

http://www.newitalianblood.com/
(similar a europaconcorsi però menys important)

http://recerca.upc.edu/historiaenobres/
(exposició de dibuixos i maquetes de les assignatures d’Història de l’Art i de l’Arquitectura II i III, de l’ETSAB, sobre obres i projectes d’arquitectura del segle XX)

http://miradesurbanes.net/ (pàgina d'uns professors d'urbanisme de l'ETSAB, centrada en la representació de certes mirades sobre la ciutat, representades amb eines diverses, que busquen analitzar-la i conèixer-la per poder-la transformar des del projecte.

http://www.urbansketchers.org
(blog de dibuixos d’espais exteriors, fets per gent diversa de tot el mon. Té interès per aquesta diversitat)

http://www.urban.cccb.org/prize/
(exposició actualitzada del projectes d'espai públic que han optat al "European Prize for Urban Public Space", que concedeix el CCCB)

http://www.polidesign.net/ddd
(revista triennal de dibuix i disseny industrial de la facultat de disseny del Politècnic de Milà)

http://www.floornature.com/
(revista de temes diversos amb un ampli índex d'informació d'arquitectes)


( Torna a pàgina principal )